website design software
Etterlysninger

Klikk her så kommer du inn i min slekt!

Kjenner du til GRIMMER ? Jeg etterlyser alle som har kjennskap til navnet, da jeg holder på å lage en bok om denne slekten i Norge. Denne Grimmer-slekten var militær-folk. De holdt til i Vestfold på følgende steder: Hedrum, Sandar, Brunlanes og Lardal. En Friderich Grimmer født 1681 var Løyntnant ved Fredrikhalds artillerikompani (Østfold) siste halvdel av 1711. Kjenner du til denne personen eller andre som har brukt  dette navnet, send en melding på e-post til meg.

 

Kjenner du til Jean Mechelssøn Bouvins etterslekt? Jean var Hammersmed på Hagnes Hammer i Hedrum.

 

Kjenner du til Tordenstjerne slekten? Den kommer fra Lier i Buskerud.

 

Martinus Knudsen født 1748. Han var gift 2. gang med Kari Ingebretsdatter født, 1754. De fikk en datter, Ingeborg Maria Martinusdatter født, 5 mars 1796. Henne's faddere var: Randi Aasmundsdatter Grini, Kjersti  Joensdatter Hannestad, Even Andersen Grini, Johanne Engebretsdatter Grini, Peder Hansen Hannestad. Under Folketellingen 1801 var familien bosatt på Bitan i Røyken sogn i Buskerud. Martinus var da Skredder.

 

Kjenner du til noen svenske slekter? Har du hørt eller sett noe om Lundman's opphav gi meg beskjed. Min slekt kommer hovedsaklig fra Gräsmark, Sunne, Köla og Arvika. Lundmann navnet har jeg mest om i Köla i Gräsmark.

 

[Hovedsiden] [Interesser] [Fotoalbum] [Favoritter] [Etterlysninger]